Nabídka produktů

Pojištění průmyslu a podnikatelů

Občanská pojištění

Crossroad Credit pro své klienty poskytuje kompletní služby. Zaměřuje se zejména na pojištění průmyslových a podnikatelských rizik a pojištění vozidel. Zastupuje klienta

ve všech činnostech související s pojištěním a vždy hájí jeho zájmy. Zajistíme Majetkové pojištění, Pojištění odpovědnosti za škody, Pojištění přerušení provozu, Pojištění stavebních a zemědělských strojů.

Povinnost krajů, měst nebo obcí nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vyplývající ze zákonů č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)

Poskytuje pojištěnému ochranu pro případ, kdy pojištěný způsobí jinému subjektu škodu provozem vozidla, za kterou odpovídá a kterou mu je povinen nahradit.

Dále lze v pojištění volit pojistné produkty, jež chrání samotné vozidlo.

Poskytuje pojištěnému ochranu pro případ, kdy pojištěný způsobí jinému subjektu škodu provozem vozidla, za kterou odpovídá a kterou mu je povinen nahradit. Dále lze v pojištění volit pojistné produkty, jež chrání samotné vozidlo.

Kryje rizika spojená s náhlým onemocněním v průběhu jednorázových nebo opakovaných cest do zahraničí

Občanům, kteří se dlouhodobě zdržují

v České republice, zajišťuje nutnou

a neodkladnou péči ve zdravotnických zařízení v ČR. Produkt mohou využít děti, dospělé osoby a i profesionální sportovci.

Součástí pojištění majetku je mnoho produktů, které Vás chrání jak před přírodními živly, tak i proti krádeži.

 

Poskytuje pojištěnému ochranu

pro případ, kdy pojištěný způsobí jinému subjektu škodu, za kterou odpovídá

a kterou mu je povinen nahradit.

Sjednání životního pojištění je významným rozhodnutím. Životní pojištění zajistí

v případě nepředvídatelné události finanční jistotu pro pojištěnou osobu

i jeho blízké.

 

Allianz pojišťovna, a.s.

AXA pojišťovna a.s.

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Česká pojišťovna a.s.

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

DIRECT pojišťovna, a.s.

Generali Pojišťovna a.s.

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Slavia pojišťovna a.s.

UNIQA pojišťovna, a.s.

D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR

EUROP ASSISTANCE S.A. prostřednictvím EUROP ASSISTANCE S.A. IRISH BRANCH

Naši partneři

PARTNEŘI

pojišťovací zprostředkovatel

(+420) 235 301 283