Máme znalosti

& zkušenosti

 

Přebíráme za Vás veškerou starost o oblast pojištění,

tj. přípravu podkladů pro pojišťovny, poptávku pojistných programů a výběr nejoptimálnějšího řešení, správu pojistných smluv a jejich obnov.

Za kvalitu poskytovaných služeb ručíme a po celou dobu smluvního vztahu zajišťujeme komplexní servis.

Spoluprací s námi ušetříte čas, který pak můžete plně věnovat svojí činnosti. Ušetříte také provozní náklady, protože se Vám o oblast pojištění stará profesionální partner, a nemusíte mít pro tuto oblast dalšího zaměstnance. Pojištění je naše starost, na vše ostatní jste tu Vy.

Služby

Pojištění

Nenabízíme pojištění, nabízíme jistotu a bezpečí. V podnikání, v osobním životě, na cestách ... Doporučíme Vám pojistné krytí a odkryjeme Vám i možná rizika a omezení.

Pomůžeme Vám vybrat optimální pojištění.

 

Jsme zakládajícím členem

Likvidace pojistných událostí

Dle rozsahu spolupráce poskytujeme asistenci při likvidacích pojistných událostí. To znamená,

že v případě pojistné události klientovi pomůžeme v jednáních s pojišťovnou.

Financování

Nabízíme Vám součinnost při financování Vašeho vozového parku, dopravních prostředků, strojů a strojních zařízení

(+420) 235 301 283

Zavolejte nám:

Napište nám svůj dotaz

a my Vám odpovíme.

 

Získejte kvalitní a cenově dostupné pojištění domu, domácnosti nebo automobilu

Pojištění

Poskytujeme komplexní služby v pojištění průmyslových a podnikatelských rizik, v pojištění odpovědnosti a v pojištění motorových vozidel. Zajistíme Vám pojistnou ochranu proti různým rizikům, ale i proti majetkovým škodám.

Pojištění průmyslu

a podnikatelů

Poskytujeme komplexní služby v pojištění majetku, odpovědnosti, vozidel, cestovním pojištění a nabízíme i konzultace v životním pojištění.

Pojištění

občanů

Zajistíme povinně smluvní pojištění pro advokáty, auditory, autorizované architekty, daňové poradce, energetické auditory, exekutory, insolvenční správce, notáře, oceňovatele majetku, patentové zástupce, poskytovatele zdravotních služeb, z provozu plavidla...

Povinně

smluvní pojištění

SPOLUPRACUJEME S TUZEMSKÝMI I ZAHRANIČNÍMI POJIŠŤOVNAMI, KTERÉ MAJÍ POVOLENÍ PŮSOBIT NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY.

 

Pojištění odpovědnosti

Poskytuje pojištěnému ochranu

pro případ, kdy pojištěný způsobí jinému subjektu škodu, za kterou odpovídá a kterou mu je povinen nahradit.

Majetkové pojištění

Pojištění domů, bytových domů, bytové jednotky, chaty, domácnosti, rekreační domácnosti, movitých věcí...

Pojištění vozidel

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, havarijní pojištění, asistenční služby, poškození skel vozidla, živelní pojištění, odcizení vozidla, porucha vozidla, pojištění osob ve vozidle, pojištění zavazadel, úhrada nákladů na zapůjčení náhradního vozidla, pojištění pořizovací ceny vozidla...

pojišťovací zprostředkovatel

(+420) 235 301 283