pojišťovací zprostředkovatel

(+420) 235 301 283

Produkty / Zdravotní pojištění cizinců

Zdravotní pojištění cizinců

Občanům, kteří se dlouhodobě zdržují v České republice, zajišťuje nutnou a neodkladnou péči ve zdravotnických zařízení v ČR. Produkt mohou využít děti, dospělé osoby a i profesionální sportovci.

 

Zdravotní pojištění cizinců může zahrnovat

 

Ambulantní péči

Léčení v nemocnici

Preventivní a kontrolní prohlídky a očkování v rozsahu, který je standardně poskytován na území ČR ( pro děti do 15 let )

Péči v průběhu těhotenství a porodu

Poporodní zdravotní péči o novorozence pojištěné ženy

Plánovanou zdravotní péči

Poúrazovou a pooperační rehabilitaci po dobu nepřetržité hospitalizace

Repatriaci

Převoz tělesných ostatků zpět do vlasti

 

Uvedené informace mají pouze obecný charakter.