pojišťovací zprostředkovatel

(+420) 235 301 283

Produkty / Pojištění odpovědnosti občanů

Pojištění odpovědnosti občanů

Poskytuje pojištěnému ochranu pro případ, kdy pojištěný způsobí jinému subjektu škodu, za kterou odpovídá a kterou mu je povinen nahradit. Takováto škoda může být způsobena na majetku, zdraví či životě, např. při neúmyslném poškození nebo rozbití zboží v obchodě, při vyplavení sousedního bytu, při vzniku úrazu na chodníku před domem, kde je pojištěný povinen zabezpečovat jeho úklid, při  vzniku škody způsobené zaměstnavateli atd. Ochrana je poskytována tak, že pojišťovna za pojištěného uhradí škody poškozenému subjektu.

V rámci jedné smlouvy o pojištění odpovědnosti vyplývající z běžného občanského života (Občanská odpovědnost) bývají pojištěny všechny osoby žijící s pojištěným v jedné domácnosti (nejčastěji manžel/manželka a děti).

 

Občanská odpovědnost

 

Tento pojistný produkt se nejčastěji sjednává s pojištěním domácnosti nebo pojištěním rodinného domu. Pojištění se vztahuje na všechny osoby, které žijí ve společné domácnosti s tím, kdo pojistnou smlouvu uzavře. Toto pojištění kryje rizika běžného občanského života např. vytopení sousedů, nechtěné škody způsobeny dětmi, domácími zvířaty apod.

 

Odpovědnost za škodu z výkonu povolání

 

Každý zaměstnanec odpovídá  zaměstnavateli za neúmyslně způsobené škody při výkonu povolání až do výše 4,5 násobku svého platu. Jak již název napovídá, tento pojistný produkt chrání pojištěného právě pro případ takových škod.

 

Uvedené informace mají pouze obecný charakter