pojišťovací zprostředkovatel

(+420) 235 301 283

Produkty / Cestovní pojištění

Cestovní pojištění

Pojedete v nejbližší době na cesty? Víte, že Vám kartička zdravotního pojištění ani v Evropské unii nestačí? V rámci zdravotního pojištění platíte spoluúčast za lékařské ošetření, léky a pobyt v nemocnici. Navíc kartička nezahrnuje převoz či repatriaci zpět do ČR a asistenční služby. Také musíte využít jen služeb státních zařízení.

 

Jaká rizika kryje cestovní pojištění?

nutnou a neodkladnou zdravotní péči

předepsané léky a zdravotnický materiál

zubní ošetření k odstranění aktuální bolesti

hospitalizaci včetně neodkladné péče

repatriaci pojištěného zpět do ČR

převoz tělesných ostatků

asistenční služby 24 hodin denně

 

Doplňková připojištění

sporty

rizikové sporty

pracovní cesty

sportovní výbava

elektronika

asistenční služby pro vozidlo

 

Uvedené informace mají pouze obecný charakter